Z dala od cywilizacji

Z dala od cywilizacji

Proponowana wycieczka ma długość 49 km, w tym przez 28 km wiedzie drogą asfaltową, 12 km drogą szutrową, a 9 km drogami leśnymi i polnymi. Trasa łatwa z wyjątkiem 3 km odcinka w rezerwacie „Nad Tanwią”. Ponad połowa szlaku wiedzie Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Pierwsze 18 km do Borowych Młynów pokonujemy „Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, dalej, 8 km do „szumów” w rezerwacie „Nad Tanwią”, łącznikowym szlakiem rowerowym (znaki niebieskie) i 3 km „Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego”. Tą samą trasą jedziemy z „szumów” do Suśca, po czym w Suścu skręcamy w lewo na „Centralny szlak rowerowy Roztocza”, którym dotrzemy do Józefowa.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

7,7 km – Fryszarka (opis – trasa nr 1),

9 km – pomnik (opis – trasa nr 1),

11,7 km – pomnik (opis – trasa nr 1),

18 km – parking przy moście w Borowych Młynach (opis – trasa nr 1),

27 km – „Kościółek” zwany też „Zamczyskiem” w rezerwacie „Nad Tanwią”; piaszczyste wzniesienie o stromych zboczach położone w „widłach” rzek Tanwi i Jelenia,

29 km – szumy w rez. „Nad Tanwią”; na odcinku 400 m rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne, tworzące małe wodospady,

33 km – Susiec, siedziba gminy, miejscowość turystyczna z bogatą ofertą noclegową i gastronomiczną,

41 km – rezerwat torfowiskowy „Nowiny” utworzony w celu zachowania bogatej roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagien.

4. Nad zalew do Majdanu Sopockiego