Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu

Jej atuty już znamy (zostały opisane wcześniej). Teraz kilka praktycznych informacji dla rowerzystów. Na 74 km trasy, 49 km stanowi droga asfaltowa, 12,4 km – leśna, miejscami lekko piaszczysta, 12,6 km nawierzchni to szuter lub kliniec. Trasa ze względu na długość, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć wymagających. Sugerowany kierunek jazdy
i miejsca warte odwiedzenia: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat „Czartowe Pole”, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

7,7 km – most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko nazwa,

9 km – pomnik upamiętniający miejsce stacjonowania partyzanckiego oddziału radzieckiego dowodzonego przez Miszkę Tatara, który zginął w 1943 r. w bitwie o Józefów,

11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami,

18 km – parking przy moście w Borowych Młynach na rzece „Tanew”; wsłuchując się
w szum płynących wód można poddać się urokowi tego miejsca,

26,5 km – Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD
i organy „władzy ludowej”,

28 km – rezerwat „Czartowe Pole”, utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogatą roślinnością. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 r.,

33 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim; zbiornik o powierzchni 16 ha tworzą spiętrzone wody rzeki Sopot, (wokół noclegi i gastronomia),

38 km – źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach,

40 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu „Kamień” nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu,

51 km – góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski,

58 km – rezerwat „Szum”, utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną,

59 km – Górecko Kościelne, śródleśna wieś założona w 1582 r. z wartym obejrzenia modrzewiowym kościołem z 1767 r., muzeum parafialnym i kapliczką na wodzie, do której prowadzi aleja pomnikowych dębów.