Szlak Ziemi Józefowskiej

Szlak Ziemi Józefowskiej

Długość szlaku 43 km

Znaki zielone

Przebieg: Józefów – Osuchy – Rez. „Czartowe Pole” – Nowiny – Długi Kąt (stacja PKP).

Szlak ma puszczański charakter. Poprowadzony jest leśnymi drogami Puszczy Solskiej. Ukazuje zróżnicowane drzewostany sosnowe porastające wydmy oraz podmokłe obniżenia między nimi. Południowa część trasy wiedzie wzdłuż doliny rzeki Sopot, pozwala to na obserwację wąskiej, głęboko wciętej doliny, w której występują podmokłe łąki oraz olsy i łęgi. Na szlaku malownicze uroczyska; Fryszarka, Karczmisko, Maziarze oraz pomniki przypominające o burzliwej historii tej ziemi.