Szlak Centralny

Szlak Centralny

Długość szlaku 143 km

Znaki niebieskie

Przebieg: Szastarka – Batorz – Goraj – Radecznica – Zwierzyniec – Bełżec.

Szlak wytyczony wzdłuż osi polskiego Roztocza. Trasa przechodzi przez północną część gminy Józefów. Odcinek od Zwierzyńca do położonego koło Stanisławowa wzgórza Kamień potocznie zwanego Piekiełkiem (25 km) można pokonać w ciągu 8 godzin. W RPN ukazuje drzewostany o charakterze naturalnym; bory jodłowe i buczynę karpacką, w Senderkach – sztolnie, w Stanisławowie – rozległe panoramy i wzgórze Piekiełko.

Szlak na całym swoim przebiegu przechodzi przez: Roztocze Zachodnie, Szczebrzeszyńskie i Tomaszowskie, ukazując bioróżnorodność i zmienność kulturową Roztocza. Na trasie wąwozy lessowe, wapienne wzgórza, rozległe doliny, lasy i malowniczo ułożone wstęgi pól.