Raj dla turystyki pieszej

Ziemia Józefowska jak i całe Roztocze Środkowe jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki pieszej. Wędrówka to doskonały sposób na dotarcie do największych atrakcji przyrodniczo-kulturowych regionu. Sprzyja temu gęsta sieć znakowanych szlaków pieszych oraz układ leśnych i śródpolnych dróg. Wędrowanie oznakowanymi trasami pozwala na poznanie lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego, Parków Krajobrazowych: Krasnobrodzkiego i Puszczy Solskiej oraz malowniczej scenerii strefy krawędziowej Roztocza.

Gminę Józefów można zwiedzać, korzystając z siedmiu szlaków turystycznych. Trzy z nich: krawędziowy Roztocza, centralny i partyzancki są szlakami tranzytowymi
i prowadzą wzdłuż osi Roztocza z północnego zachodu na południowy wschód. Pozostałe przecinają Roztocze z północy na południe, ukazując panoramy rozpościerające się z punktów widokowych w zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi Roztocza.

Turystyka piesza ma swoich licznych zwolenników także wśród mieszkańców gminy. Jej pomysłodawcą i propagatorem był Józef Jóźwiak (1929-1996) działacz turystyczny, krajoznawca, nauczyciel. Zapoczątkowane przez niego w 1956 r. wędrówki po Roztoczu stały się tradycją i podstawą do wytyczenia szlaków pieszych. Dziś tradycje organizacji rajdów kultywuje od 1997 r. Stowarzyszenie Wychowanków LO w Józefowie, które wraz z placówkami oświatowymi, co roku we wrześniu organizuje rajdy im. J. Jóźwiaka.