XVII Józefowska Majówka Rowerowa

XVII Józefowska Majówka Rowerowa

To już siedemnasta Józefowska Majówka Rowerowa i sto jedenasty rajd organizowany przez stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa. Tym razem podziwiać będziemy walory przyrodnicze i krajobrazowe Puszczy Solskiej oraz Zatanwia.

Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu liczy 53 km. Poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków oraz tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo i Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, oraz szlaku pieszego Puszczy Solskiej. Walory przyrodnicze oraz krajobrazowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia. Link do trasy: https://connect.garmin.com/modern/course/254175678

1. Główny organizator:

 • Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Rajd odbędzie się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez Gminę Józefów. Pomoc przy realizacji rajdu zadeklarowało Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych.

2. Cele rajdu:

 • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej, aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
 • popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
 • popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza i Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
 • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 • w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
 • zaktywizowanie społeczności Roztocza.

3. Termin i miejsce rajdu:

 • Termin: 1 maja (środa) 2024 r.

Miejsce rajdu:

 • Rynek w Józefowie – start i meta,
 • Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A – rejestracja.
 • Przebieg trasy rajdu – Roztocze Środkowe i Zatanwie.
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
 • Uczestnicy rajdu: 100 osób.

Program rajdu:

ŚRODA – 1 MAJA

 • 9:00 – 9:45 – rejestracja uczestników rajdu,
 • 10:00 – powitanie uczestników i omówienie trasy rajdu,
 • 10:15 – wyjazd na trasę: Józefów – Kozaki – Szostaki – Pisklaki – Aleksandrów – Margole – Górecko Kościelne – Józefów – 53 km, w tym 35 km asfaltem.
 • 7 km – Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz” – 01.06.1943 r. dowodził oddziałem AK w  zwycięskiej bitwie o Józefów.
 • 12 km – Kozaki Osuchowskie – 14 rodzin ma nazwisko Kozak i wszyscy są związani z produkcją miodu.
 • 17 km – ujście rzeki Szum do Tanwi.
 • 21 km – Pisklaki, główna baza kajakowa na Tanwi.
 • 28 km – Urząd Gminy w Aleksandrowie – poczęstunek.
 • 32,5 km – Parking za przysiółkiem Margole.
 • 45 km – Górecko Kościele – kapliczka na wodzie, aleja pomnikowych dębów, kościół modrzewiowy z 1768 r.
 • 16:00 – 53 km – Józefów – zakończenie rajdu posiłkiem w Pierogarni Józefowskiej.

Organizatorzy zapewniają:

 • posiłki: na trasie – przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie i na zakończenie rajdu,
 • materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” i Magiczne Roztocze,
 • opiekę przewodnika i pilotów,
 • samochód i serwis techniczny,
 • ratownika medycznego.

Regulamin rajdu:

 • Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły bo, choć trasa jest dosyć łatwa to przewidywane średnie tempo jazdy wynosić będzie ok. 20 km/h.
 • Koszt udziału w rajdzie wynosi 50 zł.
 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa (adres stowarzyszenia – ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów): 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022, przesłanie karty zgłoszenia – w zał. i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej JKR: www.jkr.org.pl
 • Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
 • W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz dane kontaktowe – karta zgłoszenia w załączeniu.
 • Termin składania zgłoszeń upływa 26 kwietnia – godz. 12:00 lub do wyczerpania wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
 • Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
 • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych; dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

Załączniki: