43 Mały Konkurs Recytatorski

43 Mały Konkurs Recytatorski

Zapraszamy najmłodszych miłośników recytacji do udziału w 43 Małym Konkursie Recytatorskim.

Eliminacje gminne odbędą się 07 maja 2024 o godzinie 10:00 w Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie przy ul. Krótkiej 9 w Józefowie.

Repertuar recytatora – jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji – do 5 minut.

Nie ograniczamy liczby uczestników z jednej szkoły. Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: mok@jozefowmok.pl.

ZAPRASZAMY!

Załącznik:
Regulamin 43 Małego Konkursu Recytatorskiego.