W drodze ku wolności. Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie

Powstanie Styczniowe to największy zryw niepodległościowy XIX w., rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Objęło tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej.

W ramach obchodów 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie zaprasza na wystawę:

„W drodze ku wolności. Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie”. Ekspozycję tworzą m.in. zdjęcia krzyży, kopców i kapliczek oraz innych miejsc, związanych z walkami powstańczymi, ze zbiorów regionalisty Andrzeja Czacharowskiego. Fotografie uzupełniają sylwetki przywódców, kalendarium wydarzeń z opisami najważniejszych bitew na terenie dzisiejszego województwa lubelskiego, a także teksty powstańczych pieśni i literatura, dotycząca Powstania Styczniowego ze zbiorów józefowskiej książnicy.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy.

W drodze ku wolności